RECHTSGEBIEDEN

Spring Advocaten is actief op het brede gebied van ondernemingsrecht. De advocaten van Spring zijn in het bijzonder gespecialiseerd, of hebben brede ervaring met het arbeidsrecht (waaronder ook omvangrijke reorganisaties), handelsrecht, commercieel contractenrecht, ondernemingsstructuren (vennootschapsrecht en samenwerkingsverbanden), fusies en overnames, mededingingsrecht, aanbesteding, huurrecht en vastgoed. Bovendien hebben de advocaten een uitgebreide proceservaring. De cliënten van Spring zijn veelal ondernemingen, brancheorganisaties en stichtingen. Van groot tot klein. Cliënten zoeken een advocaat die bij hen past. Een advocaat die met tijdsdruk kan omgaan, goed en duidelijk communiceert en betrouwbaar is. De advocaten van Spring kunnen dat waarmaken.

RELATIES

Spring Advocaten behartigt de belangen van zowel groot bedrijf alsook midden en klein bedrijf, verenigingen, stichtingen en brancheorganisaties.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

De advocaten van Spring Advocaten zijn geregistreerd in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse ode van advocaten. Klik hier voor het rechtsgebiedenregister.
Op grond van deze registratie is de advocaat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.